Vill du ta sånglektioner?

Alla kan träna upp sin sångröst! Jag har studerat vid Kungliga Musikhögskolan och ger enskilda sånglektioner i mitt hem strax söder om Stockholm. Alla nivåer och åldrar är välkomna! Kontakta mig för mer info.